چهارمین نشست تخصصی مداحان اهل بیت علیهم السلام

گزارش تصویری سومین نشست تخصصی مداحان اهل بیت علیهم السلام

گزارش تصویری دومین نشست تخصصی مداحان اهل بیت علیهم السلام

گزارش تصویری اولین نشست تخصصی مداحان اهل بیت علیهم السلام

اولین نشست صمیمی متولیان هیئات شهرری و پیشکسوتان مداح