اشعار شهادت امام حسن عسگری ع

اشعار سالروز تخریب قبور ائمه بقیع

گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام من زائر قبور خراب مدینه ام آنجا که گریه ها همه خاموش و بی صداست هرکس بمیرد از غم آن سرزمین رواست آنجا که بغض سینه گلو گیر می شود حتی جوان ز غربت آن پیر می شود خاکش همیشه سرخ و هوایش غباری است از گریه های فاطمه آیینه کاری ...

Read More »

اشعار ، زمینه و نوحه شهادت امام حسن عسگری (ع)

سامرا سُرمن رأی بودی چند وقتی است سرد و دلگیری داری ای خاک پر ز غم کم کم بوی شهر مدینه می گیری هر کجا رفته ام دم مغرب حرم اهل بیت غوغا بود نه،ولی سامرا غروب که شد خالی از زائر و چه تنها بود چلچراغی نبود دور ضریح فرشهایش تمام خاکی بود غربت این چهار قبر غریب از ...

Read More »

اشعار سالروز تخریب قبرستان بقیع

می رسد از مدینه بوی غم فاطمه باز دیده گریان شد چونکه قبر چهارفرزندش در حریم بقیع ویران شد آتش کینه شعله ها دارد از دل سرسپرده های یهود لعنت حق به هر چه وهابی لغنت فاطمه به آل صعود قصد دارند ریشه را بزنند صحبت از قبر ها بهانه بود ریشه بغض و کینه اینان آتش و دود و ...

Read More »
WpCoderX