اشعار شهادت امام صادق ع

اشعار شهادت امام صادق (ع) ۲

آتش کشد زبانه ز دور و برم خدا خاکسترش نشسته به روی سرم خدا پور خلیلم و وسط شعله ها اسیر بنما اجابتی به دل مضطرم خدا ای وای از تغافل اصحاب سینه چاک این درد غربت است به جان میخرم خدا دشمن غرور موی سپید مرا شکست اما کسی نبود شود یاورم خدا بی دردسر به شخصیتم لطمه زد ...

Read More »

زمزمه ، نوحه ، واحد و شور شهادت امام صادق (ع)

زمزمه روضه امام صادق(ع) من آخرین امامِ بی زائر بقیعم با قامتی خمیده مسافربقیعم دلخونِ مادرم من مهمونِ مادرم من راحت شدم من آخر ازغربت مدینه چون بوی خون شنیدم ازتربت مدینه گفتم ز زخمه پهلو ضرب قلاف وبازو برصفحه های تاریخ باخون دل نوشتن عالم همه بدونن مادر ما رو کشتن ضربه زمین گیرش کرد مسمار در پیرش کرد ...

Read More »

اشعار جدید شهادت امام صادق (ع)

حلقه اشک چو در چشم ترم می پیچد ناله ی بی کسیم بین حرم می پیچد جای اصحاب که در خواب تغافل هستن مثل گرداب بلا دور و برم می پیچد با وجودی که شبانه کتکم زد دشمن در همه شهر مدینه خبرم می پیچد این یهودی چه وقیهانه به دور دستم ریسمان بین قنوت سحرم می پیچد دشمنم مثله ...

Read More »
WpCoderX