اشعار شهادت امام محمد باقر ع

اشعار شهادت امام باقر(ع) ۹۳

یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده قلمش نه دمِ تیغ دو دمش افتاده آخرین لحظه همان لحظه ی تلخی ست که مرد دیده از دست ابالفضل علمش افتاده دیده که دست و سر و چشم عمو عباسش تا دم علقمه در هر قدمش افتاده نفسش را رمقی نیست و در خاطر مرد زخم های تن آقا رقمش افتاده ...

Read More »

زمینه ، نوحه ،واحد و شور شهادت امام باقر (ع)

نوحه شهادت امام باقر (ع) نموده ای برپا ، مکتـب حقایق با احادیث خود، ای قرآن ناطق می ماند شیعه پا برجا، تا وقتی باشد بر لبها قالَ الاِمامُ الباقِر ها ـــــــــــــــــــــــــ اهل آسمان ها، همه سیه پوشت فـدای غربـتِ بقیـع خامـوشت شیعه مهجور در دیارت ، کسی کنار مزارت نمی شود عزادارت ـــــــــــــــــــــــــ آقا از کودکی ، دل تو ...

Read More »

اشعار شهادت امام باقر(ع)۹۲

من پنجمین ولی خداوند قادرم همنام مصطفی و ملقب به باقرم گنجینه ی علوم الهی است سینه ام از نسل سفره دار کریم مدینه ام مشهور شهرم و کرم ابراز می کنم با یک نظر ز کار گره باز می کنم قبل از تهجد شب آن عشق بازی ام شهر مدینه شاهد سائل نوازی ام همیان به دوش کوچه ام ...

Read More »
WpCoderX