اشعار وفات حضرت محمد ص

اشعار کتاب می خانه ری ۲

السلام علیک یا کریم اهل بیت در کرم خانه حق سفره به نام حسن است عرش تا فرش خدا رحمت عام حسن است بی حرم شد که بدانند همه مادری است ور نه در زاویه عرش مقام حسن است هرکه آمد به در خانهی او آقا شد ناز عشاق کشیدن ز مرام حسن است حرم و نام و وجودش همه ...

Read More »
WpCoderX