اشعار شهادت حضرت مسلم (ع)

زمینه ، نوحه ، واحد و شور شهادت حضرت مسلم (ع)

حضرت مسلم(علیه السلام) نوحه ندیده شهر کوفه زمن خونین جگرتر ندیده کوچه هایش زمسلم در به در تر خودم دانم دگر فردا به پیکر سر ندارم به جسمم تا نفس دارم همین باشد شعارم حسین کوفه میا ****** بسوز ای دل که باید بسوزی و بسازی ز دست کوفیان و چنین مهمان نوازی بنال ای دل که شام آخر عمرم ...

Read More »

اشعار شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)

چه کنم؟ نامه نوشتم که بیایی کوفه کاش برگردی ازاین راه ونیایی کوفه درشب عیدخضابی بکنم مستحب است بسته بر صورت من به چه حنایی کوفه بین یک کوچه باریک گرفتار شدم کرده برپا چو مدینه چه عزایی کوفه وای اگر آیه قرآن وسط راه افتد وای آن هم وسط راه چه جایی کوفه نگذارم که شود حج تو بی ...

Read More »
WpCoderX