اشعار ولادت امام جواد ع

اشعار ولادت امام جواد(ع)(به روز شد)

وقتی بساط عشق بازی چیده می شد سجاده سبزی کنارش دیده می شد یک پیرِ عاشق با دعای مستجابش در امتحانِ عاشقی سنجیده می شد صبرش اگر چه شهره هفت آسمان بود گه گاهی از زخم زبان رنجیده می شد گویا دوباره کوثری در بین راه است کم کم سحر شام دل غمدیده می شد از نور زهراییِ این فرزند ...

Read More »

سرود ولادت امام جواد به همراه سبک

سرود ولادت امام جواد(ع) و حضرت علی اصغر(ع) دسته گله روی دستای امام رضا ستاره بارون شده چشمای امام رضا دلا از غم آزاده – خونۀ دل آباده روی لبها فریاده – یاجواد یا جواد ای گل گل زهرا نفس نفس می خونم امشب یا جواد شکفته باز به روی هر لب یا جواد دلم از غم دل کنده راه ...

Read More »

اشعار ولادت امام جواد (ع)۱

وقتی بساط عشق بازی چیده می شد سجادۀ سبزی کنارش دیده می شد یک پیرِ عاشق با دعای مستجابش در امتحانِ عاشقی سنجیده می شد صبرش اگر چه شهرۀ هفت آسمان بود گه گاهی از زخم زبان رنجیده می شد گویا دوباره کوثری در بین راه است کم کم سحر شام دل غمدیده می شد از نور زهراییِ این  فرزند ...

Read More »
WpCoderX