اشعار ولادت امام حسن عسگری ع

اشعار ولادت امام حسن عسگری (ع)

آسمان در طلوع یک خورشید میکند روزهای خود تمدید این چه نوریست در افق پیدا این چه نوریست نور عشق و امید در سحر جلوه اش که می گوید نور او فاطمیست بی تردید در میان سکوت سرد حجاز گوش دل یک صدای ناز شنید خبری آمد از سرادق عرش گل بریزید فاطمه خندید پدرش دور خانه می گردد بر ...

Read More »
WpCoderX