اشعار ولادت حضرت زینب س

اشعار ولادت حضرت زینب س

عاشق شدیم عاشق و حیران ما شدند قومی اسیر زلف پریشان ما شدند آنقدر عاشقیم  که عشاق روزگار مبهوت اشتیاق گریبان ما شدند روح القدس شدیم  و تمامی شاعران گرم غزل سرایی دیوان ما شدند یوسف شدیم و بهر تماشای حال ما صد ها عزیز راهی زندان ما شدند آنقدر آمدیم و مسلمان او شدیم  آنقدر آمدند و مسلمان ما ...

Read More »
WpCoderX