اشعار عید غدیر خم

زمزمه ، سرود و شور عید غدیر خم

سرود سرور و مولا کیه کیه – علی مولا علی علی امام زهرا کیه کیه – علی مولا علی علی چه غم از این که قدر یک دنیا همه بلا داریم یه کسی رو مثل علی تو همه دنیا داریم نوشته رو عرش برینه – علی امیرالمومنینه امام کل عالمینه۲ علی علی یا علی مولا ذکر لب من اینه همیشه ...

Read More »

اشعار عید غدیر خم

گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر است خبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح است در گشایید که جبریل امین پشت در است همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده است ایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نور از خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است هـر ...

Read More »
WpCoderX