طرح خام و گرافیک مذهبی شهادت امام هادی

طرح خام تراکت شهادت امام هادی (ع)

طرح تراکت خام شهادت امام هادی (ع) – 94

جهت ترویج شعائر اهل بیت و استفاده دوستان دیگر از طرح های خام “لطفا آدرس ذاکرین ری را از طرح ها حذف نکنید ” با تشکر.
التماس دعا